Ledsagning och avlösarservice


Ledsagning är till för dig, gammal som ung med funktionsnedsättning, för att kunna delta i olika aktiviteter som bio, teater, kurser, hälsa på vänner, bad, kontakt med myndigheter mm

Avlösning är till för barn, ungdomar eller vuxna med funktionsnedsättning som bor tillsammans med sin familj. Avlösning utförs i hemmet för att vårdnadshavare eller den som sköter omvårdnaden ska få möjlighet till tid för t ex fritidsaktiviteter eller att göra något utanför hemmet.

Du som fått någon av ovanstående insats beviljad har rätt att själv välja vem som ska stå för utförandet av insatsen.

Kontakta oss om du vill veta mer!

info@assistansporten.se

08-371616